Privacy Policy

Wij van VoorFlorian.nl zien het als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Bij uw bezoek aan deze website worden uw persoonsgegevens niet door ons geregistreerd. Wanneer u ons steunt door kaarten te kopen of een bedrag te doneren registreren we uw gegevens voor het doel waarvoor u die gegevens vermeldt. Deze gegevens gebruiken wij voor een goede communicatie met u en de afhandeling van de aankoop/donatie.

Door gebruik te maken van deze website geeft u aan ons privacybeleid te accepteren. VoorFlorian.nl respecteert de privacy van alle gebruikers van deze site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Het waarborgen van de privacy van bezoekers van VoorFlorian.nl vinden wij belangrijk. Daarom beschrijven we in deze Privacy Policy welke informatie we verzamelen en hoe we deze informatie gebruiken.


Persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor- en achternaam
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres


Verwerking gegevens

VoorFlorian.nl verwerkt persoonsgegevens, voor de volgende doelen:

  • om contact met u te kunnen opnemen, nadat u kaarten heeft besteld en deze aan u toe te sturen.
  • om contact met u op te nemen, nadat u heeft aangegeven een donatie te willen doen.

VoorFlorian.nl hanteert de volgende rechtsgronden voor de verwerking van persoonsgegevens:

  • in het kader van de totstandkoming en/of uitvoering van een overeenkomst;
  • om de wet na te leven (waaronder boekhoudkundige verwerking, fiscale verplichtingen en verplichtingen in het kader van gerechtelijke bevelen of andere dwingende wet- en regelgeving);
  • in verband met de gerechtvaardigde belangen van VoorFlorian.nl, waarbij VoorFlorian.nl erop let dat de impact op uw privacy zo beperkt mogelijk is. Zo worden onder andere persoonsgegevens verwerkt in verband met:
  • het verzorgen en verbeteren van de website op basis van IP adressen en bijbehorend klikgedrag. Wij vragen steeds vooraf uw expliciete toestemming hiervoor (zie hieronder bij Website en Cookies).

Cookies en Website

Op de website worden gegevens bijgehouden zoals de door een bezoeker meest bezochte en gezochte pagina’s. Het doel hiervan is om de inrichting van de website te verbeteren. Ook kunnen deze gegevens worden gebruikt om voor u relevante informatie op de pagina’s te kunnen plaatsen. Op deze wijze kan onze dienstverlening aan u verder worden geoptimaliseerd.

Cookies vormen een essentieel onderdeel van het surfen op het web. Een cookie is een klein bestandje dat bij bezoek aan de website, op uw computer wordt geplaatst. Een cookie bevat gegevens, zodat u als u de website bezoekt kan worden herkend. Het is dan mogelijk om de website voor u te optimaliseren en dankzij de cookie herkent een website u als terugkerende bezoeker.

U kunt in uw browser cookies buiten werking stellen, zonder dat dit vergaande gevolgen heeft voor uw gebruik van de website. Het gevolg kan dan echter zijn dat bepaalde onderdelen minder of niet meer toegankelijk voor u zijn.

Vragen aan VoorFlorian.nl
Indien u via deze site of via e-mail vragen stelt aan VoorFlorian.nl, zullen uw gegevens worden geregistreerd voor het beantwoorden daarvan.


Facebook, Instagram
Om webpagina’s te kunnen promoten zijn op de website buttons van Facebook en Instagram opgenomen. Deze buttons werken middels stukjes code die van Facebook respectievelijk Instagram zelf afkomstig zijn. Door middel van deze codes worden cookies geplaatst. VoorFlorian.nl heeft hier geen invloed op. Wij verwijzen u dan ook naar de privacy-verklaringen van Facebook en Instagram om te lezen wat zij met uw (persoons-) gegevens die zij via de cookies verwerken doen.


Hoelang wij gegevens bewaren
VoorFlorian.nl zal persoonsgegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor de gegevens worden verwerkt, en in elk geval zo lang als specifieke regelgeving vereist.


Delen met derden
VoorFlorian.nl deelt uw gegevens in geen geval met derden. Wij kunnen uw gegevens aan derden verstrekken voor zover u zelf uitdrukkelijk met betrekking tot een bepaalde derde aangegeven hebt dat u daarvoor toestemming geeft en dit vereist is in het kader van uw gebruik van onze diensten/producten en/of voor zover deze gegevens niet tot u persoonlijk kunnen worden herleid (zoals automatisch gegenereerde informatie).


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar VoorFlorian@gmail.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen we u om in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers
onderaan het paspoort), paspoortnummer en burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van uw privacy. VoorFlorian.nl zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.


Beveiliging
VoorFlorian.nl neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met VoorFlorian.nl.
De website van VoorFlorian.nl maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.


Wijzigingen
Deze Privacy Policy kan naar aanleiding van wettelijke of andere omstandigheden moeten worden gewijzigd.


Vragen
Als u meer informatie wilt ontvangen of vragen hebt over de Privacy Policy van VoorFlorian.nl, kunt u ons benaderen via:

VoorFlorian@gmail.com